gerodean´s articles - copyright

© Gerodean "Grodan" Elleby

All text på den här sidan äger jag rätten till. Det är min text. Jag har skrivit den. Jag har COPYRIGHT på den.
Enligt lagen är det förbjudet att stjäla andras texter och bilder. Det är alltså olagligt att stjäla min text. Du får läsa den, den är skriven till Dig, för att du ska ta del av den, men du får inte ta mina texter och säga att det är du som skrivit dem. Du kan använda mina texter som källa, och du bör då även ange att de är källa. Trots det får du inte stjäla något ordagrant från mina texter, utom citat (men då skall källa och länk anges) vid referat eller dyligt.

Kontakta mig om du undrar över något.

All text on this page is protected by the law of Copyright.
Owner Gerodean "Grodan" Elleby owns all the text on the page!

Make a free website with Yola