gerodean´s articles - Allt du behöver veta om Pet

Allt du behöver veta om Pet Class!

Vad är Pet Class?

När man ställer ut sin mus i pet class "frågar" man en expert, utsedd av SVEMUS, hur välskött musen är, hur den mår och hur den är i temperamentet. Pet class är alltså utställningsklassen för sällskapsmöss, där vikten av bedömningen ligger på skötsel, hälsa och temperament.

Vad som är viktigast beror alltid på vad dagens domare prioriterar. Vissa saker har SVEMUS bestämt ska vara lika för alla möss, t ex hälsa: alla möss ska vara friska och fria från ohyra!

Nu när friskkontroll inte existerar längre (pga tidsbrist och utbrändhet bland friskkontrollanterna) så är det av större vikt att domaren tar på sig detta ansvar: att diskvalificera sjuka möss och anmärka på brister i hälsosynpunkt. En mus med ohyra bör aldrig få högre betyg än B eller C i slutbetyg.

Vid diskvalificering skall domarna (styrelsebeslut 990805) även lämna ett skriftligt besked till utställaren om anledning till diskvalificeringen, så att utställaren vet vad denne ska åtgärda. Detta gäller alla klasser!

Bedömning?

Mössen delas in i 6 olika åldersklasser: Juniorer, Seniorer och Veteraner. Dessa delas sedan upp könsvis.

Bedömningen sker sedan i 3 steg:

  1. Allmänt - skador/defekter
  2. Kondition - skötsel, utfodring, ohyra, sår mm
  3. Mentalitet - grundtemperament och beteende på utställningen.

I varje steg ges betyg, som sedan summeras i ett slutbetyg. A= mycket bra, AB= bra, B= godkänd och C= underkänd.

Vad slutbetyget skall bli kan domaren inte bestämma själv, utan SVEMUS har ordentliga regler för detta (se Svemus utställningsinformation).

Domarna använder + och - som vägledning. Min åsikt är att minus bör poängtera att något inte var till belåtenhet, ex

Uppfödargrupper

Alla domare har sina egna principer, men huvuddraget i en grupp är att mössen ska vara friska (en grupp innehållande djur med ohyra bör ej vinna!), välskötta och ha bra temperament. Deras personlighet ska likna varandra och de ska gärna vara ur olika kullar (läs olika åldrar) och helst av bägge könen.

Eftersom domaren redan dömt mössen enskilt känner denna igen mössen vid gruppbedömningen, om inte så kan domaren antingen gå tillbaka och påminna sig i sina papper eller göra en ny snabb-bedömning. Främst är det gruppen som helhet som döms, men ett grovt fel hos något av djuren kan förstöra hela gruppen!

Domarna

Personerna som dömer Pet Class kallas domare och dessa har gått utbildning genom att sitta sekreterare till andra domare och sedan dömt upp.

Vissa domare är ödmjuka och toleranta och ger mössen bättre betyg än de förtjänar. Andra domare är mera hårda och snåla med betygen. Precis som människor är olika är musdomare också olika och det kan vara bra att diskutera deras olika tekniker. Alla besitter olika prioriteringar och erfarenheter. Vill du veta något om hur väl du sköter din mus måste du fråga flera olika domare!

Man skapar sig en uppfattning av hur domarna dömer genom att ställa ut för dem och läsa deras domarkommentarer.

Domarkommentarer tycker jag själv är mycket viktiga och jag önskar att domarna la ner lite mera energi på att verkligen ge råd åt musägarna samt stödja sina kommentarer ordentligt.

Pc-titlar

När man ställt ut ett par gånger och samlat ihop ett antal A- och AB-Pris kan man ansöka om titlar.

Det finns mängder av olika titlar att erövra i SVEMUS, för att få reda på mer gå till SVEMUS hemsida.

OBS! Att endast medlemmar kan få titlar på sina möss!

Förut fick du din titel på din mus, efter att du skickat in en berättelse om musen till HM och den publicerats. Detta var till stor del för att få in trevliga bidrag till HM! Idag behövs detta inte, men det är ändå en ganska trevlig sak, om man vill skriva till HUSMUSEN och berätta om sin mus. Tänk på att det var Gunvor Lundblad som uppfann PC-titlar på smådjur i Sverige och vi vill gärna bevara systemet som en gest på respekt till henne!

 

Skrivet augusti 1999

Ändringar och tillägg gjorda september 2011

© Gerodean "Grodan" Elleby

Make a free website with Yola