gerodean´s articles - Färgavel på råtta

Färgavel

Artikel som svarar på frågan: vad är "selekterad färgavel"?
Skriven januari 2008 - Artikeln publicerad tidigare på internet, samt i HUSRÅTTAN. Några små ändringar gjorda.

Vad är färgavel

Färgavel är när man koncentrerar sin avel att bestå av en bestämd färg eller flera bestämda färger som hör ihop (eller som man med fördel kan avla samman). Visserligen finns olika teorier om vilka färger som hör ihop, så det kanske man får ta reda på själv. De som avlat råttor längst är Engelsmännen så hos dem bör man kunna hitta information. Sedan när man väl förstått vilka gener man ska jobba med i sin avel kan man även leta efter information hos andra djurslag som t ex mus.

För att få fram vissa färger behöver du vissa anlag och dessa hämtar du då från befintliga färger. För att förbättra en färg kan du behöva avla in en annan färg för att "lägga på polygener" som ger mer lyster, svärta eller rödhet i nyansen.

Färgavel är alltså hur vi avlar färgerna med varandra för att förbättra, bevara och ta fram andra färger. Det finns vissa färger som inte bör kombineras alls i ett färgavelssyfte och vissa färger som man måste para ihop för att få fram den tredje färgen.

Renavel

De flesta färger blir mycket bättre av selekterad renavel. De blir lättare att skilja från andra färger eftersom färgen intensifieras då alla anlag för andra färger avlas bort. Det finns enligt mig inget som heter en dålig ditt eller dålig datt. Alla olika nyanser beror på hur många nedblekande anlag råttan bär på. I en regnbågskull säger det sig självt att många färganlag är inblandade och nyanserna kommer då inte att vara enligt den skrivna standarden.

Vid renavel tar du alltså bort alla onödiga anlag (anlag för andra färger som du inte ska ha i linjen) samt sorterar polygener som ger djuphet i färg, rödhet i färg, styrka i färg t ex förbättrar svärtan beroende på vad du vill ha.

Renavel betyder att man bara parar råttor med samma färg med varandra generation efter generation utan att blanda in andra färger. Selekterad betyder att man noga väljer ut de djur som har bäst nyans av färgen, ur kullarna, för vidare avel. De andra avlar man inte vidare på. Målet är att ungarna alltid ska bli bättre än föräldrarna.

Det är bäst att från början ha välfärgade djur, som alltså är bra representanter för sina färger.

Ibland behöver man förbättra en färgnyans, t ex för att få mer rödhet och då parar man lämpligtvis in en färg som har den rödhet man önskar. Vissa färgvarianter kräver också att man ideligen parar in mörka färger i linjen för att inte bli för ljusa.

Soliditet i färg

När man färgavlar ska man ta hänsyn till om färgen är solid, jämn och bra i nyansen, men även att råttorna man parar ska ge bättre färgad avkomma än de själva är. Även typ och storlek ska bli bättre hos avkomman.

Det är alltför vanligt att alla råttor ska gå i avel, vare sig de är bra eller inte. Uppfödare kan välja ut de bästa i kullen att avla vidare på, men det betyder inte att de som är sämre färgade inte går i avel - inte heller betyder det att de djuren uppfödarna behåller är speciellt bra, bara att de är bäst i kullen.

Det huvudsakliga problemet är att besitta den ordentliga kompetensen att välja ut bra avelsdjur - att veta vad man ska titta efter på respektive färgvariant. Att lära sig standarden och genetiken är ett måste, men även att på en nära mikroskopisk nivå kunna avgöra hur bra färgade respektive hur bra representanter av färgvarianterna de är. Det är inte alltid så enkelt att bara titta på utställningsresultat, i och med att på utställningar vinner de bästa djuren för dagen enligt den dömande domaren. Dock kan man lära sig av att ställa ut tilltänkta avelsdjur i standard - och i vissa falla enbart genom det - vilka djur som har en önskvärd färgnyans samt vilka fel djuren besitter som man måste avskriva från den framtida aveln. Standardutställningar är uppfödarnas sätt att fråga en utsedd expert "hur bra liknar mina djur det skrivna idealet och vad ska jag jobba med för att förbättra?". Det är då av stor vikt att förstå att om få representanter för den varianten man ställer ut finns, får domarna svårare att avgöra vilken nyans som bäst efterliknar standarden och kanske sänker sina krav.

Om vi tar en titt på alla enfärgade solida djur (dvs otickade och otecknade) skulle vi snabbt kunna se att färgerna inte är solida. Hårstråna har ofta bra färg längst ut på tippen, men vid hårbotten är den ljusare. Detta syns bättre på en rex, eftersom den visar hårbotten i o m att den är krullig. På släta måste man blåsa i pälsen eller dra undan den för att titta på hårstrånas hela längd.

En korrekt solid/enfärgad råtta (black, chocolate, champagne, blue, graphite, lilac, mink m m) ska alltså ha samma färg på hela hårstrået. Önskvärt är att det är så jämnt som möjligt hela vägen från rot till topp. Men detta är mycket ovanligt och ett hårt avelsarbete från flera uppfödare krävs för att få fram djur som uppvisar den soliditet som önskas.

Djur som är bra representanter för sina färger parade med varandra, även om de är av olika färg, kan i sin tur ge bra färgade djur! Har du välfärgade djur kan du alltså få regnbågskullar där alla färgerna blir bra. Men sällan är djur som bär på många anlag välfärgade. Faktum är att de djur som bär på många gener är så populära att avla på att man inte bryr sig om de är välfärgade eller inte. Det är det största felet med råttaveln! Det gör att även om man vill renavla på en färgvariant så krävs det ett par parningar innan djuren avlar rent, dvs då endast den färgen man vill ha visar sig och alla andra färger slutar "poppa upp".

En bra vägledning för hur välfärgade en variant är: ju längre den behåller sin styrka i färgnyansen desto bättre är den, dvs äldre djur med bra färgstyrka utan att ha de vanliga felen för den varianten har mycket bra anlag! Man avlar helt enkelt vidare på de avkommor till de djuren som behåller sin färg längst.

Arinella´s Mångudinna

Copyright Gerodean Elleby

 

Make a free website with Yola